Skip to main content

Dempsey Wood Products

Orangeburg, South Carolina, USA

Under hösten 2020 levererade Valon Kone en ny enkelrotor Kodiak 622- barkningsmaskin till Dempsey Wood Products nya stocksorteringslinje. “Vi valde VK Kodiak barkmaskinen för dess design och eftermarknadstjänsten som erbjuds av VK Nordamerika LLC’’, säger Parker Dempsey, verkställande direktör. Kodiaken är sågverkets första rotorbarkningsmaskin eftersom den ersatte den tidigare trummaskinen.

Dempsey Wood Products är ett familjeägt sågverk och företaget grundades 1988. Sågverket bearbetar huvudsakligen träslaget southern yellow pine och produktionsvolymen är circa 283,000 m3 kubikmeter (120 mmbf) i en ett skift drift. Förutom sågat virke producerar sågverket träflis för lokala massafabriker och täckbark för trädgårdsändamål. Huvudmarknaden är i USA.

Dempsey Wood Products kände till Valon Kone genom andra sågverksoperatörer i området som har en VK-barkningsmaskin. Dempsey Wood Products har verkat nu i cirka fem månader och de har enligt Parker Dempsey varit mycket nöjda med resultatet och stödet från VK Nordamerika, LLC.

“VK KODIAK 622 är en robust höghastighetsbarkningsmaskin som är väl lämpad för de mest avancerade sågverk som verkar idag”, säger Charlie Kable, verkställande direktör, VK Nordamerika, LLC, Spokane, Washington.

Kontakta oss när som helst om du vill höra mer om detta projekt eller lära dig mer om Valon Kones Kodiak barkningsmaskiner. Vi hjälper dig gärna!

Dempsey wood