Skip to main content

Underhåll

Pålitlig drift

Service
Valon Kones underhållstjänster finns tillgängliga över hela världen. Alla VK’s egna försäljningsföretag erbjuder tjänster som är skräddarsydda för lokala förhållanden. Dessutom finns det flera VK-agenter som driver sina egna underhållsorganisationer och ger snabb hjälp till kunder lokalt. Vårt skickliga serviceteam hjälper dig att få bästa möjliga prestanda av din VK-barkmaskin - oavsett var din barkmaskin befinner sig.
Förebyggande underhåll är alltid lönsammare än att åtgärda oväntade fel. Valon Kones servicepersonal besöker dig regelbundet för att inspektera driften av din barkmaskin för att undvika uppståendet av oväntade fel och onödiga produktionsavbrott. VK fokuserar också på kontinuerlig utbildning av sina kunder, eftersom operatörernas förmåga och kunskap fortfarande är den bästa garantin för barkmaskinens tillförlitlighet och kundtillfredsställelse. Vårt erfarna team för automatiseringstjänster kan hjälpa dig på distans.

VK’s underhållstjänster täcker allt din barkmaskin kan behöva

 • Maskinoptimering (barkningskvalitet och maskindrift)
 • Diagnostik, reparationsråd och reparationer
 • Underhåll och reparationer av knivspetsar
 • Analys av underhållsbehov
 • Regelbundet periodiskt och årligt underhåll och reparationer
 • Modernisering av utrustning och fabriksunderhåll
 • Fjärrservice/tjänster
 • Skolning/utbildning

Maskinmoderniseringar

Dina barkningsbehov kan förändras under barkmaskinens livslängd och Valon Kone vill stödja dig med produktförbättringar. VK tillhandahåller olika moderniseringspaket för nästan alla barkmaskinsmodeller, till exempel:
 • Den gamla barkmaskinen med hydraulisk knivspänning kan bytas ut till en rotor med pneumatisk spanning inkl. Fjärrkontroll för knivtryck och automatisk knivöppning.
 • En andra barkningsrotor kan läggas till en enrotormaskin, vilket möjliggör högre matningshastighet och bättre barkningsresultat.
 • En rotreduceringsrotor kan eftermonteras för hantering av rotändar. Rotreducering förbättrar barknings- och sågningsresultatet genom att trimma träets rotändor för att säkerställa smidig drift.
 • Matarvalsarnas slutna trycksystem kan omvandlas till ett aktivt system. Detta förbättrar maskinens funktion under olika förhållanden och minskar skador på stocken.

Vid förfrågningar om maskinmoderniseringar meddela oss din barkmaskins modell/typ, serienummer och tillverkningsår så vi kan betjäna dig så snabbt som möjligt.

T.ex. Model VK5048HD, no. 345/2010: maskinens typnummer kan också vara i formatet 5000HD-480-6-450-RHP.