Skip to main content

Södra group

Mönsterås, Sverige

Barkningsbehoven i sågverk och/eller plywoodfabriker förändras ofta under barkmaskinens livslängd. Det är inte alltid nödvändigt att skaffa en ny maskin. Istället kan modernisering av barkmaskinen vara ett alternativ när man vill öka kapaciteten eller förlänga maskinens livslängd och minska driftskostnaderna.

Det svenska företaget Södra är ett stort internationellt skogsföretag som bland annat producerar massivt trä (CLT), bioprodukter, papper och massa och trävaror. Södra har sex barrträdsågar i Sverige som producerar totalt cirka 1,9 miljoner kubikmeter sågat virke årligen.

Södra är en långvarig kund hos Valon Kone. De första VK-barkmaskinerna levererades till Södras sågar i slutet av 1990-talet och för närvarande finns det sex VK-maskiner i bruk vid Södras fem sågverk. Två av dessa finns vid sågverket i Mönsterås.

Mönsterås sågverk inskaffade begynnelsevis två VK-Combi-barkmaskiner, båda dera med två barkningsrotorer utrustade med hydrauliskt knivtryck. Med två rotorer uppnåddes behövlig hastighetsnivå även vid vinterbarkning. Det hydrauliska knivtrycket var ett så kallat slutet trycksystem. Det vill sägar när knivtrycket skulle ändras måste rotorn stoppas för tryckjustering. Dessutom krävdes en mellanlagring mellan barkmaskinen och sågverket, eftersom det slutna systemet inte tillät frigörning av knivtrycket. På så sätt kunde barkmaskinen tömmas när såglinjen stannade. -Mönsterås ursprungliga rotorer var slitna eftersom vi totalt hade avbarkat cirka 70 miljoner stockar under de senaste 20 åren. Dessutom hade vi ett behov av att sänka våra underhållskostnader, säger Denis Halilkanovic, Södra Wood Mönsterås projektledare. Så det var dags att göra något.

Som en lösning på problemet föreslog Valon Kone att alla originalrotorer skulle ersättas med nyare VK-teknologi. De nya rotorerna är nu utrustade med ett pneumatiskt knivtryckssystem som nu möjliggör att operatören kan ändra knivtrycket med fjärrkontroll. Dessutom är knivarmarna utrustade med en automatisk öppningsfunktion. När matningen till såglinjen stannar öppnas rotorns knivarmar omedelbart och stocken kan stoppas inuti barkmaskinen.

Den nya lösningen erbjuder flera fördelar för Södra. -Vi kan nu öka såglinjens användbarhet och användningsgrad bättre. Vi har kunnat minska på stoppen eftersom operatören kan ändra knivtrycket. Eftersom barkknivarna öppnas automatiskt blir det dessutom färre störningar. Det finns ingen anledning att tömma barkmaskinen vid varje stopp såsom tidigare med de gamla rotorerna med hydrauliskt knivtryck. Och allt detta har även förbättrat arbetsförhållandena, tillägger Denis.

VK:s air seal -rotorer möjliggör bättre knivtäckning och kunden uppnår nu samma kapacitet genom att barka med en rotor istället för två. Dessutom innebär den starkare konstruktionen av air seal -rotorerna mindre underhåll. -Vi har också kunnat minska underhållskostnaderna, säger Denis.

-Södra har varit mycket nöjd med lösningen Valon Kone erbjuder och vårt mål är att barka med de nya rotorerna de kommande 10-15 åren, säger Denis. Vi får mycket bra service av Valon Kone AB och Bollnäs servicepersonal finns alltid tillhanda när det behövs, avslutar Denis.

Vill du höra mer om hur Valon Kone kan hjälpa dig? Vi berättar gärna om våra lösningar!

roottori