Skip to main content

Labe Wood

Štětí, Tjeckien

Labe Wood s.r.o. i Štětí, Tjeckien är ett av de modernaste sågverken i Central- och Östeuropa. Sågverket öppnade sina dörrar i oktober 2020 och är det största greenfield-projektet i området. Projektet genomfördes på ett och ett halvt år och är ett gemensamt projekt av fyra företag: Maresch och Eco-Invest från Österrike, Mondi från Tjeckien och Unitimber från Slovenien.

Labe Wood är en produktionsanläggning med stor volym; sågverkets kapacitet är circa 1.000.000 m³ rundvirke per år. Produktionsvolymen är cirka 600.000 m³ timmer årligen och slutprodukten levereras till Europa. Sågverksområdet ligger intill cellulosafabriken Mondi, som också kommer att vara destinationen för träfliset som produceras i sågverket.

Toppmodern utrustning för det nya sågverket levererades från Europa. Det österrikiska företaget Springer levererade stockhanteringen till sågverkets inmatning och styrsorteringsutrustning. Såglinjen kom från det tyska företaget Linck och bearbetningen av biprodukter levererades också av ett tyskt företag Rudnick & Enners.

Valon Kone levererade två identiska enkelrotorbarkningsmaskiner av modell VK8068HDSL. Kunden avbarkar sorterade granstockar med en genomsnittlig stocklängd på 4,0 m och stockdiameter på 230 mm.

Valon Kones barkningsmaskiner har en VK8000 maskinram, som är den största maskinramen i VK’s produktsortiment. De modulära ramarna är av heavy duty-utrustningsnivå (HD) som är särskilt utformade för höghastighetsproduktionsanläggningar, som Labe Wood.

VK-barkningsmaskinerna i sågverkets inmatning kräver hög tillgänglighet och tillförlitlighet i en två-skiftsdrift. “Redan från början av projektet blev det klart att sågverket behövde barkningsrotorer utrustade med pneumatiskt knivtryck (sk. Air seal)”, berättar Maximilian Riegg, försäljningschef för Centraleuropa på Valon Kone. “Dia 680 mm rotorer i båda barkningsmaskinerna garanterar höghastighetsbarkning och bästa möjliga barkningskvalitet.

Labe Wood bestämde sig för att köpa VK-barkningsmaskiner för projektet, eftersom företaget Maresch från Österrike har mångårigt samarbete med Valon Kone. “Maresch har varit nöjd med det långsiktiga samarbetet med VK’s kompetenta personal. Och det fanns inget bättre alternativ på marknaden”, säger Radim Strava från Labe Wood.

Vill du höra mer om hur Valon Kone kan hjälpa dig? Vi berättar gärna om våra lösningar.

Labe Wood Vk Debarker