Skip to main content

PotlatchDeltic

Ola, Arkansas, USA

PotlatchDeltic Corporation är en av USAs ledande timmerproducenter och företaget bildades över 100 år sedan 1903. Företagets ursprungliga namn var Potlatch Lumber Co., men namnet ändrades 2018, då Potlatch fusionerades med Deltic Timber. Idag driver PotlatchDeltic sju trä- och plywoodanläggningar i USA och en av sex sågverk finns i Ola, Arkansas.
Ola anläggningen producerar sågat virke från Southern yellow pine -träarten och har en sågverkskapacitet på circa 440.000 kubikmeter. Sågverket använder årligen 770.000 kubikmeter timmer. Stockarna tas till sågverket och barkas huvudsakligen som hela timmer, men delvist även enligt diametern sorterade stockar.

Sedan våren 2020 har en ny VK Kodiak 22-barkningsmaskin varit i drift vid sågverket i Ola. -Sågverkets tidigare barkningsmaskin hade passerat sin rimliga livslängd och det fanns ett behov av att investera i en ny maskin, säger Michael Millwood, Green End Superintendent.

-Ola sågverk hade inga Vk-anordningar från tidigare, men vi hade diskuterat med andra sågverk som rapporterat bra resultat av VK’s barkningsmaskinernas funktion, säger Michael. Och detta underlättade oss i anskaffningsbeslutet, fortsätter han.

Valon Kones nordamerikanska team installerade och ibruktog en ny Kodiak 622 -barkningsmaskin vid sågverket i Ola strax innan Covid-19-pandemin. Maskinen är en ny typ av Kodiak-modellen med en 622-barkningsrotor och åtta matarvalsar. Maskinen har inte en centrerande VK-inmatningstransportör. Rotorns maximala diameter är 56 cm (22”) och maskinens matningshastighet är 120 m/min (400 fpm). Projektet har nu slutförts framgångsrikt och Valon Kone stöder PotlatchDeltic genom regelbunden kontakt och besök på plats. – Samarbetet med Valon Kone har gått mycket bra, säger Michael. Teamet har varit mycket kunniga och hjälpsamma i installationsfasen, start-upen och maskinens tekniska support.

Kontakta oss om du vill veta mer om detta projekt eller Valon Kones Kodiak-projekt i Nordamerika. (USA: Charlie Kable, Finland: Teemu Tynkkynen). De berättar gärna mer!

PotlatchDeltic