Skip to main content

Oy Haka-Wood Ab

Viitasaari, Finland

Haka-Wood, som befinner sig i byn Permosti i Viitasaari, mellersta Finland, är ett av de få sågverken i Finland som enbart fokuserar sig på björk. Den högkvalitativa björken i området har gjort det möjligt att kontinuerligt utöka produktionen vid sågverket, vars produktion påbörjades redan på 1960-talet. Sedan enmanscirkelsågens tid har företagets tillväxt varit stark och idag sysselsätter sågverket ett 40-tal personer. Huvudägandet innehas av bolagets verkställande ledning.

Birch logs Haka-Wood

Haka-Wood har ett pågående investeringsprogram under vilket bland annat en ny torrsorteringsanläggning skall byggas och en barkningsanläggning och barkningsmaskin skall renoveras. Tuomo Saarisilta, VD, säger att företagets gamla barkningsmaskin redan hade nått slutet av sin livscykel och dess opålitliga drift orsakade ytterligare stillestånd. ”Barkningsmaskinen var en slags flaskhals i sågverkets produktionskedja”, säger han.

Utöver norra Europa är Haka-Woods huvudmarknader Storbritannien, Fjärran Östern och Rumänien och kunderna kommer till stor del från möbelindustrin. Med kundernas kvalitetskrav måste det också vara möjligt att lita på barkningsmaskinen och barkningskvaliteten under alla omständigheter. ”Barkningsresultatet från vår tidigare maskin, särskilt på isig björk, var otillräcklig”, nämner Saarisilta. Haka-Wood barkar årligen mer än 60 000 kubikmeter björkstockar upp till 60 cm i diameter och minst 2,8 m långa.

Lösningen på Haka-Woods problem var av Valon Kone offererad barkningsmaskin av modell VK26SMX. Det är en stark barkningsmaskin för små och medelstora sågverks behov. ”Den nya barkningsmaskinen har tillräckligt med kapacitet för att barka björkstockar och den ger ett bra barkningsresultat”, säger Saarisilta. ”Dimensionellt sett var maskinen också lämplig för att ersätta den gamla maskinen, mycket få ändringar krävdes. Dessutom var naturligtvis priset och leveranstiden rätt för oss”, tillägger han.

”Samarbetet med Valon Kone har varit väldigt bra. Allt gick som planerat och den nya maskinen togs i drift under samma skift, enligt schemat. Expertisen och den aktiva försäljningen var av stor betydelse och handelsfasen och förundersökningarna gick utmärkt. Dessutom var installationsövervakningen och användarutbildningen professionell, avslutar VD:n.

Haka-Wood birch log